Lễ kí kết Chuyển giao Công nghệ và Sử dụng độc quyền giống lúa thuần OM4218 giữa Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới và Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

Lễ kí kết Hợp đồng Chyển giao quyền sử dụng giống lúa thuần OM7347 với Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: